Aviso Legal


CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (www.antoniofernandez.eu)

Antonio Fernández Martínez (EN ADIANTE O PROPIETARIO) con dirección a efectos de notificacións (contacto@antoniofernandez.eu) pon á súa disposición no seu sitio web www.antoniofernandez.eu determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web do PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web www.antoniofernandez.eu en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet e se atope plenamente informado.

O acceso ao sitio web do PROPIETARIO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servicios que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web O PROPIETARIO, non conleva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.

Expresamente O PROPIETARIO prohíbe os seguintes:

1.1.1.-Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas do PROPIETARIO ou a terceiros.

1.1.2.-Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío do correos masivos (“spaming”) ou envíos de grandes mensaxes coa fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

2.-O PROPIETARIO, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS:

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.-O PROPIETARIO utilizando fontes internas e externas de tal modo que O PROPIETARIO unicamente se fai responsable dos contidos elaborados de forma interna.

2.2.-Os USUARIOS, a través de colaboracións ou introdución voluntaria de contidos, tanto gráficos como escritos, directa ou indirectamente a través de enlaces ou links sendo estes os únicos responsables dos mesmos e quedando expresamente exento O PROPIETARIO de toda responsabilidade. O USUARIO que introduza calquera contido no sitio web do PROPIETARIO manifesta a absoluta legalidade e autoría dos mesmos e expresamente asume todo tipo de esponsabilidade que se poida derivar destes contidos. O USUARIO tamén se fai responsable das opinión introducidas no chat e foros postos á súa disposición no sitio web. O PROPIETARIO non será responsable en ningún caso das opinión vertidas nos referidos foros e poderá retirar ou impedir o acceso aos USUARIOS que vulneren a legalidade vixente así como poner en coñecemento de Xulgados e Tribunais os feitos que sexan constitutivos de algún tipo de ilícito penal ou civil.

2.3.- O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. O PROPIETARIO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en www.antoniofernandez.eu. Ademais a través do sitio web do PROPIETARIO póñense a disposición do usuario servicios gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros alleos e que se rexirán polas condicións particulares de cada un deles. O PROPIETARIO non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

3.1.-O PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puideran producirse nas comunicación, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.-Da produción de calquera tipo de daño que os USUARIOS ou terceiros puidensen ocasionar no sitio web.

3.1.3.-Da fiabilidade e veracidade das información introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links. Así mesmo, O PROPIETARIO colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento no que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.-O PROPIETARIO resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata que o aseguramenteo da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse. Así mesmo, O PROPIETARIO colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento no que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O sitio web do PROPIETARIO – os contidos propios, a programación e o deseño web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso do PROPIETARIO. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario que afirma ao envíalos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reproducción e distribución ao PROPIETARIO.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Carballo renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

SEXTA

En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies